Dit is dit made a ‘tour the force’ from TENT to WORM, Rotterdam to beautify their film program.
All you needed was a clear vision of the daily live, a (simple) digital camera + the cable to put your photo’s on a computer.

Start: TENT
Finish: WORM

The players got a ‘tour de force’ assignment book with quite some assignments which they could never complete all in the little time they had. Also an ‘inspiration bag’ with divers objects was given to each team.

Some examples of the (photo) assignments:

- Make a selfportrait (‘zelfportret’) of your group with this picture (the first pic. you see on the left) as an example. – Climb in a streetlight (‘lantarenpaal’), the higher you get, the more points you earn. – Take a photo of one of you together with a foreigner. The more exotic the foreigner, the more points you can get. – Take a picture of a cat (‘poes’). – Light the fireworks in the inspirationbag (‘rotjeknor’). – Take a picture of one of you, together with the most ill looking person you can find (‘terminale patiŽnt’).

the teams that participated:

picobello (second prize, most artistical team)
crap (also second prize, most spontaneous team)
fotostudio jaja (honourable indication,also because of solo participation)
bladblaasters (first prize, most energetic team)
kunst fm (also nice)
de katina’s (disqualified because of participation of members of jury)

Although not so many competed, some of the participants declared that they had a experience not to forget, which gave also this action a satisfying result for us.

Dit is dit heeft een ‘prestatietocht’ gemaakt tussen TENT en WORM in Rotterdam, om hun filmprogramma te verfraaien.
Alles wat je nodig had, was een duidelijke visie op het dagelijkse leven, een (simpele) digitale camera en een kabeltje om je foto’s op een computer te zetten.

Start: TENT
Finish: WORM

De deelnemers kregen het ‘tour de force’ opdrachtenboekje (inmiddels een collecters item) met aardig wat opdrachten die ze nooit allemaal in de korte tijd die ze hadden konden doen. Ook kregen ze een ‘inspriratiezak’ met diverse objecten mee.

Een paar voorbeelden van de te (fotograferen) opdrachten:

-Maak een zelfportret van je team met deze foto (eerste foto links) als voorbeeld.
-Klim zo hoog mogelijk in een lantarenpaal.
-Neem een foto van jou samen met een buitenlander. Hoe exotischer de buitenlander, de meer punten je krijgt.
-Ontsteek het vuurwerk in de inspiratiezak (‘rotjeknor’).
-Neem een foto van een van jullie, samen met een ziek uitziend iemand. Hoe zieker de zieke, hoe meer punten je krijgt (‘terminale patiŽnt’).

de teams die meededen:

picobello (tweede prijs, artistiekste team)
crap (ook tweede prijs, spontaanste team)
fotostudio jaja (eervolle vermelding, oa door solo deelname)
bladblaasters (eerste prijs, energiekste team)
kunst fm (ook leuk)
de katina’s (gediskwalificeert wegens partcipering juryleden)

Al waren er niet veel deelnemers, een aantal zeiden toch een niet te vergeten ervaring te hebben opgedaan, wat ook deze actie voor ons tot een geslaagde maakte…