The ADVERTISINGSPACEPROJECT is the plan with which ‘dit is dit’ have won the Hague culture price ‘de Komeet 2006’. Advertising spots (‘abri’s’ or ‘spreads’) were bought on the Hague train stations and three series of 14 designs were shown. Everybody could paticipate by sending us designs of all kind. Eventually around 300 designs were sent in.

The pictures you can see on this page are from the posters (some of them accompanied with there designers) that actually hang in the stations…the chosen ones.
All chosen ones could get their poster.

One of ‘the chosen ones’ gave her copy to the Mosk in Marocco, which was shown on the poster.

With the first series, the 14 final designs were generated by means of word of mouth advertising. Thirteen posters (cbs forgot one) hung at the stations and got the attention of the media. As well the local radio as television as also a number of (daily)papers and magazines gave attention at the project. A number of journalists attempted to write the negative thoughts about advertising as an important drive for the project, however ‘dit is dit’ had to tell the goal of the project was mainly the alienation in the known image culture on street.

The attention from the media resulted in a storm on our website, where the passing designs however didn’t really amaze ‘dit is dit’. With 2 different flyers yet more people were dragged to there attention.
One of the flyers:

Also the rating system on the website appeared a kind of an attention generator, although many didn’t know the designs exclusively were chosen by ‘dit is dit’. The rating system served only as an indicator what a number of people found not so amusing.

For the second series again a various selection was made, that was to be seen in the beginning November. One design was censured by cbs (it said something like ‘don’t talk bullshit, talk dates’, sent in by Michiel and 2 collegue’s) . The general quite accepted ‘talk bullshit’ appeared too much for them.

The people who made the chosen designs were asked to pose on a picture in front of their posters at the station and send ot to ‘dit is dit’. The design of young Thijs, a design of a steamship, came together in a beautiful way: Some months before the grandparents of Thijs got a cuddly toy, a hedgehog to be precise, from ‘dit is dit’ at the BVHA final day were the t’actie was overloaded with cuddly toys.

In change for the hedgehog Thijs had to make a design for the ADVERTISINGSPACEPROJECT. And so happened…

For completing the second series ‘dit s dit’ was temporarily supported by boomerang

boomerang.png
The third series was formed by with more ‘direct’ promotion. Next to throwing around some flyers, ‘dit is dit’ sent a nice promotional poster to some schools and other institutions. Elementary school ‘the little world’ reacted by sending in 12 drawings. The rest of the designs sent in appeared to have a heavy competition with the children drawings. Finally 3 of them were chosen to be part of the fourteen final posters shown in January 2008.Met het plan voor het RECLAMEPLEKPROJECT werd in 2006 door ‘dit is dit’ de Haagse cultuurprijs ‘de Komeet’ gewonnen.
Het plan hield uiteindelijk in dat er reclameplekken (‘abri’s’ of ‘spreads’) gekocht werden op de Haagse stations en in drie series van 14, verdeeld over drie periodes, ontwerpen van een ieder te zien zouden zijn. Uiteindelijk werden ons iets van 300 ontwerpen toegezonden.

Een van de ‘uitverkorenen’ gaf haar poster aan de moskee in Marokko, die te zien was op de poster.

De foto’s op deze pagina zijn van de posters (sommige samen met hun maker) die op de stations gehangen hebben…de uitverkorenen van alle series.
Alle uitverkorenen konden hun poster krijgen.

Bij de eerste serie werden de 14 uiteindelijke ontwerpen gegenereerd door mond tot mond reclame, waarbij cbs wel een ontwerp over het hoofd zag. Dertien posters hingen op de stations en kregen de aandacht van de media. Zowel de plaatselijke radio als televisie als ook een aantal (dag)bladen gaven aandacht aan het project. Een aantal journalisten poogden de aversie tegen reclame als voornaamste reden op te schrijven, echter moest herhaaldelijk verteld worden dat het ‘dit is dit’ voornamelijk ging om een vervreemding in de bekende beeldcultuur op straat, ook door het referentieloze karakter van elk afzonderlijk ontwerp.

De media-aandacht resulteerde in een stormloop op onze website, waar de verscheidene ontwerpen ‘dit is dit’ echter niet ontzettend deden verbazen. Met 2 verschillende flyers werden nog meer mensen enthousiast gemaakt.
Een van de flyers:

Ook het rating systeem op de website bleek een soort aandachtstrekker, al wisten veel mensen niet dat de ontwerpen uitsluitend door ‘dit is dit’ gekozen werden. Het rating systeem diende slechts als een indicator, wat een aantal mensen niet zo leuk vonden.

Voor de tweede serie werd uiteindelijke wederom een diverse selectie gemaakt, die begin november op de stations te zien was.
Een ontwerp (‘niet lullen, maar dadels’, ingezonden door Michiel en 2 collega’s) werd door cbs gecensureerd. Het algemeen bijna beschaafde werkwoord ‘lullen’ was hen te veel.

De makers van de uitverkoren ontwerpen werd deze keer gevraagd om op een foto te poseren voor hun poster op het station, waarbij bijvoorbeeld duidelijk werd dat het ontwerp van Thijs, een tekening van een stoomboot, op een mooie manier tot stand was gekomen: De opa en oma van Thijs hadden een aantal maanden ervoor een knuffelbeest, wel te verstaan een egel van ‘dit is dit’ gekregen op de slotdag van het BVHA, waar ‘dit is dit’ de t’actie volgegooid had met knuffels.

Thijs had de egel gekregen op voorwaarde dat hij een ontwerp zou inleveren voor het RECLAMEPLEKPROJECT, waar op die dag door het collectief reclame voor werd gemaakt. En zo geschiedde…

tijdens de totstandkoming van de tweede serie werd ‘dit is dit’ tijdelijk gesteund door boomerang.

boomerang.png
De derde serie kwam tot stand met een meer ‘gerichte’ promotie. Naast het rondstrooien van wat flyers, werd naar diverse (basis)scholen en andere instanties een mooi postertje gestuurd. Basisschool ‘de kleine wereld’ op reageerde hierop door een twaalftal tekeningen op te sturen. De rest van de inzendingen bleek een zware competitie te hebben aan de kindertekeningen. Uiteindelijk werden 3 van de veertien plekken deze keer gevuld met uitvergrootte tekeningen. Deze laatste serie was in januari 2008 op de stations te zien.