The free taxi of ‘dit is dit’ was pleased to take you, in the company of some of the ‘dit is dit’ artists and friends, to any desired location within the municipality of The Hague.
Fixed stand for the 3 days of tactie was Bureau for Contemporary Adventure, Lange Voorhout, The Hague Sculpture 2007.

With this campaign, we provided the public with a free taxi ride.
‘Free’ appeared to be a magic word. All sorts of small unforgettable adventures took place in and around the cab, which was filled with free apples, cookies, russian cigarettes, drinks called ‘taksi’ and guys with white suits.
Conversations took place, which were sometimes recorded on a ‘My First Sony’.
One of the girls from Twente, which we gave a special tour in the village of The Hague, got hit by a lot of bird-shit, which was cleaned in ‘the typical The Hague house’, as part of their tour.
Another ‘special’ on some tours, was the a visit to the house we used to live in (see about) and the studio were we often gather nowadays.
We tried to visit the queen at ‘Huis ten Bosch’.
One ride gave us the oppertunity to visit a really clean painter studio. A former designer taught us to stick to making ‘beautiful things’, instead of making ‘ugly things everybody wants’, although he made a lot of money this way.
Young Olivier was given his first experience to fuel a car.
We got to know a really nice broker, which might supply us with a big house with a swimming-pool (...hint,hint).
A man, over 80 years old, told us he just came back from a holiday in France with his wife, were he had driven himself.
A girl and her friend from Groningen took a short visit to their friend, which was pregnant with her second child. In the end, we dropped them at a typical dutch café, which was probably not precisely what they had in mind.
We made some American friends, by driving them around town. We showed these big, jazz loving folks a quite cheap red-light district, which looked familiar to one of them. We also showed them a typical dutch ‘ghetto’, which made them laugh and ‘love this country even more’.
One of our special co-hosts for some rides, was a North Sea Jazz trombone player and friend, which entertained our guests with some nice live music in the car.

The action ‘tactie’ was also made possible by and part of The Bureau for Contemporary Adventure. The Bureau for Contemporary Adventure is a participant of The Hague Sculpture 2007. It explores the forms and strategies on which contemporary art works with the given of social interaction, in this case between people on and around the Lange Voorhout in The Hague during The Hague Sculpture 2007.
The official start of The Hague Sculpture with the dutch queen took place on the 15th of June.

De gratis taxi van ‘dit is dit’ bracht u, in gezelschap van een aantal van de ‘dit is dit’ artiesten en vrienden, naar elke gewenste locatie binnen de gemeente Den Haag.
Standplaats voor de 3 dagen tactie was Bureau voor Hedendaags Avontuur, Lange Voorhout, Den Haag Sculptuur 2007.

Met deze campagne, voorzagen wij het publiek van een gratis taxirit. ‘Gratis’ bleek een toverwoord. Allerlei kleine onvergetelijke avonturen vonden in en rond de taxi plaats, voorzien van gratis appels, koekjes, russische sigaretten, het drankje ‘taksi’ en jongens met witte kostuums.
Er vonden gesprekken plaats, die soms op ‘My First Sony’ werden opgenomen. Één van de meisjes uit Twente, die wij een speciale tour door het pitoreske Den Haag gaven, werd geraakt door vogelpoep, wat vervolgens bij een ‘typisch haagse huis’, onderdeel van hun tour, kon worden schoongemaakt.
Een andere ‘special’ bij sommige ritten, was een bezoek aan het huis waar wij bij elkaar woonden (zie about) en de studio waar wij tegenwoordig veel samenkomen.
We probeerde een bezoek te brengen aan ‘Huis ten Bosch’.
Eén rit bracht ons naar het (wellicht) schoonste schildersatelier van Den Haag.
Een oud-ontwerper leerde ons, dat we vooral ‘mooie dingen’ moesten maken, in plaats van ‘lelijke dingen die iedereen wil hebben’, ondank dat hij zo heel wat geld had verdiend.
Jonge Olivier kreeg zijn eerste tankervaring.
We leerde een aardige makelaar kennen, die ons zou kunnen voorzien van een groot huis met een zwembad (... hint,hint). Een meer dan 80 jaar oude man vertelde ons dat hij net terugkwam van een vakantie in Frankrijk met zijn vrouw, waar hij zelf heen was gereden.
Een meisje en een vriendin uit Groningen wilden een kort bezoek aan een vriendin van hen, die zwanger was van haar tweede kind. Uiteindelijk lieten we ze achter in een typische Nederlands café, wat waarschijnlijk niet precies was wat zij in gedachten hadden.
Wij maakten een aantal Amerikaanse vrienden, door hen een stadstour te geven. Wij toonden deze grote jazzliefhebbers een vrij goedkope hoerenstraat, wat door één van hen werd herkend. Wij lieten ze ook een typisch Nederlandse ‘getto’ zien, wat hen aan het lachen maakte en hen nog meer van Nederland liet houden.
Één van onze ‘special stewards’ voor een aantal ritten, was een Nort Sea Jazz trombonespeler en vriend , die onze gasten met live muziek in de auto entertainde.

De actie ‘tactie’ is medemogelijk gemaakt door en is onderdeel van het Bureau voor Hedendaags Avontuur. Bureau voor Hedendaags Avontuur is een onderdeel van Den Haag Sculptuur 2007. Het onderzoekt de vormen en strategieën waarop er in de hedendaagse kunst wordt gewerkt met het gegeven van sociale interactie, in dit geval tussen mensen op en rond het Lange Voorhout te Den Haag tijdens Den Haag Sculptuur 2007.
De officiële opening van Den Haag Sculptuur door de koningin vond plaats op 15 juni.