During ‘Today’s Art 2005’, artist-run space 1646 gave kind of a festival. ‘Dit is dit’, now accompanied by people from the gallery, made a ‘marblelane’ which had to be tuned all the time, because the marbles flew through the whole gallery.

Tijdens ‘Today’s Art 2005’ werd in galerie 1646 een soort festival gegeven. ‘Dit is dit’ maakte met een aantal mensen van de galerie, een knikkerbaan, die keer op keer getuned moest worden. De knikkers vlogen namelijk om de haverklap door de hele galerie heen.