‘Dit is dit started a drawing project in gallery 1646. With 13 artists, in a number of days, they produced hundreds of drawings. The drawings covered the complete upper floor of the gallery.

Op initiatief van ‘dit is dit’ werden in galerie 1646 in Den Haag, door 13 artiesten, in een aantal dagen, honderden tekeningen gemaakt. Hiermee werd de hele bovenverdieping van de galerie volgehangen.