‘Dit is dit’ put the ‘drawing sculpture’ on the living fair in the Zeelandhallen in Goes.

This sculpture, were we worked in and were you could sleep in, was totally out of context in between all the official fair stands which promoted the different cities in the provence of Zeeland.
This image gave a lot of surprised spectators.

The ‘drawing sculpture’ is beter known as ‘living-workingsculpture’ or ‘bedsculpture’.

Op de woonbeurs in de Zeelandhallen te Goes zette ‘dit is dit’ het ‘tekensculptuur’ neer.

Het sculptuur, waardoor ons in gewerkt werd en waar ook in geslapen kon worden, was totaal misplaatst tussen alle officiële beursstands van de diverse gemeentes van Zeeland.
Het tafereel leverde vooral verbaasde gezichten bij de toeschouwers op.

Het ‘tekensculptuur’ is beter bekend als ‘woon-werksculptuur’ or ‘bedsculptuur’.