At the last moment, ‘dit is dit’ was invited to participate at the Billytown exhibition 2007.
In the week before the opening, we decided to spend a night at the big exhibition space in Rijswijk.
The bed sculpture was already put there, mainly as a sleeping sculpture (as a sponsor from our constructor) for the other participants.
The ‘billynight’ we grilled and ate meat, worked on another project (with a ‘fat horse’) and later we spend some time in the bathtub, supplied by the organizers of Billytown. We removed parts of the ceiling system above the bath as our contribution for Billytown.
The next day we heard we had to put it back because of fire precautions.
At billytown.nl we were put on the first page with a link to a parody of there graphics…which was linked again to the billytown blogspot were you can see a small animated picture about the ‘Billynight’.

Op het laatste moment, werd ‘dit is dit ‘ gevraagd om aan de Billytown tentoonstelling 2007 deel te nemen.
In de week vr de opening, beslisten wij een nacht in de grote tentoonstellingsruimte in Rijswijk door te brengen.
Het bedsculptuur was reeds daargezet, hoofdzakelijk als slaapsculptuur (als sponsor van onze constructeur) voor de andere deelnemers.
Op ‘billynight ‘ roosterden en aten we vlees, werd er gewerkt aan een ander project (met een ‘vet paard’) en later zaten we een tijdje in het bad, geregeld door de organisators van Billytown. Wij verwijderden delen van het systeemplafond boven het bad als onze bijdrage voor Billytown.
De volgende dag moesten we ze echter terug doen vanwege brandvoorzorgsmaatregelen.
Op billytown.nl werden wij op de eerste pagina gezet met een link met een parodie op hun grafisch ontwerp… die werd gelinkt aan billytown blogspot waar je een kleine geanimeerd plaatje over ‘ billynight ‘ kan zien.