The couch was found in the streets of Amsterdam and has, since then, been ‘nicely abused’ in many ways bij all kinds of people.
It has been exposed in galleries and a theaterproduction planned to use it as a prop for their play, which traveled through the Netherlands and Belgium. Ofcourse the couch was ‘sitable’ during all this.

(also shown at the opening and closingparty of the ‘dit is dit’ moira exhibition)

De Bank is gevonden in de straten van Amsterdam en is sindsdien tijdens allerlei gelegenheden bewerkt door de medemens.
Zo is hij enkele malen geëxposeerd en er was een plan om de bank als decorstuk voor een theatergroep op toernee door Nederland en Belgie te laten gaan. Natuurlijk was het ook mogelijk gewoon op de bank te zitten.

(ook getoond op de opening en sluiting van ‘dit is dit’ moira tentoonstelling)