In this work in progress we have the idea to make a one minute animation with 1440 artists: Each drawing/painting equals 1 frame(each second contains 24 frames and 1440×1 frame makes 1 minute of film).

A little test was made and shown at the 2nd ‘Poptahof Stapelstad’ exhibition in Delft. (see: some pictures and a very short video on this page).

During the making of this test, we slept in a ‘bedsculpture’.

We hebben een idee om een 1 minuut animatie te maken met 1440 kunstenaars: Elke tekening/schilderij staat voor 1 frame (elke seconde bestaat uit 24 frames en 1440×1 frame maakt samen 1 minuut film).

Een kleine testanimatie werd gemaakt en laten zien op de 2de ‘Poptahof Stapelstad’ tentoonstelling in Delft. (zie: een aantal foto’s en hele kleine video op deze pagina).

Tijdens het maken van deze test, sliepen we tussendoor in een ‘bedsculptuur’.