Tim van Berkestein (Benny Sings) about ‘dit is dit’:

‘Dit is dit’. Group of young people who act as 1 artist. Strong concept, because it joins several talents to make 1 product. Result: Expositions and projects which amalgamate beauty, idiotie and uncomfortable situations as if they never existed without each other.

This all a symbol for the irritating phenomenon what we call ‘live on earth’. When poopsex meets Walt Disney…It’s a small world after all…

Tim van Berkestein (Benny Sings) over ‘dit is dit’:

‘Dit is dit’. Groep jonge mensen die fungeren als 1 kunstenaar. Sterk concept, omdat het meerdere talenten bundelt om 1 product te maken.

Resultaat: Exposities en projecten waarin schoonheid, idiotie en ongemakkelijke situaties samensmelten alsof ze nooit zonder elkaar bestonden.

Dit alles symbool voor het irritante verschijnsel wat wij “leven op aarde” noemen. When poepsex meets Walt Disney… It’s a small world after all…

dr. Frank Language (gallery owner) about ‘dit is dit’:

The friends and artist group ‘dit is dit’ stands for a surprising approach of art and its public. The interaction is frequently the main starting point.

With their art they show their public another, mostly absurd and just as well a philosophical way of looking to reality.

Since the beginning of this group I have followed their activities with warm interest and several times I have invited these artists because of their specific, amazing and always original approach to several cultural initiatives initiated by me.

The ‘Kunst super’ and ‘de Aanschouw’, both established in Rotterdam, are examples of this. But also for assignments from businesses, I have introduced this group several times, this with splendid results.

drs. Frank Taal (galeriehouder) over ‘dit is dit’:

De vrienden- en kunstenaarsgroep ‘dit is dit’ staat voor een verrassende benadering van kunst en haar publiek. De interactie is vaak het uitgangspunt. Met hun kunst laten zij hun publiek op een andere, veelal absurdistische, maar evengoed filosofische manier naar de werkelijkheid kijken.

Sinds het ontstaan van deze groep volg ik hun verrichtingen met warme belangstelling en om hun specifieke, verwonderingwekkende en altijd originele aanpak heb ik deze kunstenaars al meerdere malen uitgenodigd invulling te geven aan diverse door mij geďnitieerde culturele initiatieven.

De KunstSuper en de Aanschouw, beiden gevestigd te Rotterdam, zijn hier voorbeelden van. Maar ook aan opdrachten vanuit het bedrijfsleven heb ik deze club al meerdere keren gekoppeld, dit met prachtige resultaten.

Teddy Fransjes (Baloo at the boyscouts-group Saint Allouisius in Assendelft) about ‘dit is dit’.

‘Dit is dit’: the most romantic group of players I’ve ever met, they take theír artistic practice to the highest levels of bohemian live.
On any place they settle down they manage to build their own highly extended nest, consisting of pink objects, paintings, beds, computers, bullshit and dirty dishes.

The only way they could possibly take a more spontaneous step than what they did till now, would be to start a normal live working in an office. An act which would safe the world in several ways, but also leave a giant gap in mankind.

Teddy Fransjes (Baloo bij scouting Saint Allouisius in Assendelft) over ‘dit is dit’.

‘Dit is dit’: de meest romantische groep van spelende jongens (‘players’) die ik ooit heb ontmoet. Ze nemen hun artistieke praktijk tot het hoogste niveau van het bohemičn leven. Elke plek waar ze komen weten ze om te vormen tot hun eigen nest, bestaande uit roze objecten, schilderijen, bedden, computers, bullshit en smerige afwas. De enige meer spontane stap die ze nu nog kunnen nemen, is een normaal leven, al werkend op kantoor beginnen. Iets wat de wereld zou redden op meerdere manieren, maar wat ook een groot gat voor de mensheid zou achterlaten.